Tag Archives: เล่น gclub

gclub รายได้จากคาสิโนทางเข้า gclub

gclub

gclub

gclub รัฐบาลเวียดนามเสนอเปลี่ยนในคาสิโนกฎหมายภาษี; GRAND Ho Tram STRIP ตานำร่องโครงการที่จะเป็นเจ้าภาพชาวบ้าน

รัฐบาลเวียดนามได้เสนอที่จะทิ้งภาษีรายได้ส่วนบุคคล (PIT) สำหรับรายได้จากคาสิโน ภายใต้กฎหมายที่มีอยู่บนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่รัฐบาลจะกำหนดภาษี 10% สำหรับผู้โชคดีกว่า VND10 ล้านบาท ($ 47.6) ในคาสิโนและสลาก

รัฐบาลเวียดนามเสนอการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายภาษีคาสิโน; ตาแกรนด์โฮ Strip รถรางโครงการนำร่องที่จะเป็นเจ้าภาพ localsHowever รัฐมนตรีว่าการกระทรวงของประเทศการคลัง Dinh Tienn Dung บอก Vietnamnet ที่กำหนดเงินรางวัลของผู้คนคือ “เป็นไปไม่ได้” ทำให้มันยากที่จะกำหนดภาษีสำหรับรายได้เหล่านั้น

แทนที่จะ PIT ที่รัฐบาลจะเสนอการเพิ่มขึ้นของภาษีการบริโภคพิเศษจาก 30% เป็น 35% ทิ้ง PIT น่าจะหมายความว่าเงินกองทุนของรัฐจะสูญเสียใกล้กับ VND200 พันล้าน ($ 9,520,000) รายได้ต่อปี แต่การเพิ่มขึ้นของภาษีการบริโภคพิเศษสามารถชดเชยตัวเลขเหล่านั้น ควรสมัชชาแห่งชาติอนุมัติข้อเสนองบประมาณของรัฐอาจจะอยู่ในสายที่จะได้รับใกล้กับ VND517 พันล้าน ($ 24,620,000) เป็นประจำทุกปี

“การเพิ่มขึ้นของเอสซีทีสำหรับคาสิโนและการกำจัดของ PIT สำหรับผู้ชนะคาสิโนจะช่วยลดความซับซ้อนของนโยบายภาษีสำหรับคาสิโนในสอดคล้องกับหลักปฏิบัติสากล” กล่าวว่ารายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับผลกระทบของร่างแก้ไขตามที่อ้าง Vietnamnet “ภายใต้กระทรวงการคลังคำนวณผลงานที่เกิดขึ้นกับงบประมาณของรัฐโดยธุรกิจจะไม่เปลี่ยนไปหลังจากที่เพิ่มขึ้นในเอสซีทีและการกำจัดของหลุม.”

การแก้ไขภาษีที่นำเสนอก็หมายความว่าภาษีที่เรียกเก็บในคาสิโนในขณะนี้จะรวมถึงการเพิ่มขึ้น 35% ภาษีพิเศษที่จะไปกับภาษีเงินได้ 22% ขององค์กรและภาษีมูลค่าเพิ่ม 10%

ในขณะที่คาสิโนแกรนด์โฮรถรางคาดว่าจะได้รับการแต่งตั้งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนำร่องของรัฐบาลเวียดนามที่จะช่วยให้ชาวบ้านไปเล่นการพนัน Ho Tram โครงการ จำกัด อธิบดีโคลินไพน์บอก GGRAsia ว่าคาสิโนที่ดีที่สุดเหมาะที่จะเป็นเจ้าภาพโครงการนำร่องนี้อ้างว่ารางรถรางโฮคือ “รีสอร์ทแบบบูรณาการมาตรฐานสากลเดียวที่ไ​​ด้รับการสร้างและการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล” ในเวียดนาม

ทางเข้า gclub การเปลี่ยนแปลงการเสนอที่จะช่วยให้ชาวบ้านเวียดนามไปเล่นการพนันมาในช่วงเวลาที่ประเทศอยู่ในกระบวนการของการขยายการให้บริการของคาสิโน เดอะแกรนด์โฮรถราง Strip เป็นรีสอร์ทที่มีความสามารถระดับนานาชาติครั้งแรกและจะเปิดคาสิโนในประเทศและสองการพัฒนาขึ้นมีการวางแผนโดยนักลงทุนรวมทั้งคนที่อยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคกลางของประเทศและเป็นหนึ่งที่อยู่ใกล้เมืองหลวงของกรุงฮานอย

การขยายตัวได้ก่อให้เกิดการอภิปรายเกี่ยวกับการเปลี่ยนกรอบกฎหมายปัจจุบันในประเทศที่ทำไปกับระบบกรณีโดยกรณีปัจจุบันและก้าวเข้าสู่กรอบกฎหมายระดับชาติที่สามารถนำไปใช้กับทุกคาสิโน